Make your own free website on Tripod.com

โรงพยาบาลเลย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        ไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ

เสาร์, 13 กันยายน 2546

  

โรงพยาบาลเลย

32/1 ถ.มะลิวัลย์
ต.กุดป่อง
อ.เมือง
จ.เลย42000
โทร 042-811679


ใครเป็นใคร
 
 
 

เกร็ดความรู้ เช่น
 

 
 
  • พิชิตโรคนอนไม่หลับด้วยตนเองก่อนจะไปพึ่งหมอให้ช่วยกล่อม
  • พืชผลไม้ชิมเหล้าไวน์แดง ก็มีคุณยืดอายุให้สดทนนานถึงอีกเท่าตัว

  • ปลูกไตของมนุษย์ในหนู

  •  สหรัฐพัฒนาระเบิดไมโครเวฟ

 

    โรงพยาบาลดี
        มีคุณภาพ

     ได้มาตรฐาน

บริการเด่น

      เป็นที่ยอมรับ

     และประทับใจ

เวบนี้ควรใช้ความละเอียดของหน้าจอที่800x600pixels

ท่านเข้าเยี่ยมชม
เป็นคนที่
 

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซท์
โรงพยาบาลเลย

 

วิสัยทัศน์
     โรงพยาบาลดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการเด่น เป็นที่ยอมรับและประทับใจ
พันธกิจ
ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียมกัน
รวมทั้งเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษาอบรม ของบุคลากรด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ รพ.เลย
   
ยุทธศาสตร์ที่1 ส่งเสริมการทำงานและการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่3 การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่4 ส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่5 การพัฒนาสารสนเทศ

โทร...ภายใน

 

       สารบัญข่าว

 
 
แนะนำเวบไซท์ของเรา..อ่านต่อ
ศูนย์ประกัน
(อ่านใน ..งานภายใน รพ.)
ทางเข้ากระทู้หรือห้องพัก รพ.มี 3 ทาง
-ใน รพ.พิมพ์ intranet
-
นอก รพ.พิมพ์ rongbanloei.tripod.comหรือwww.geocities.com/rongban_loei

 


นพ.สุรชัย  นิวัติยะกุล
ผู้อำนวยการ รพ.เลย

ข้อมูล จ.เลย

พยากรณ์อากาศ


สัพเพเหระ..

โดยหมอเมี้ยงและคณะ

web site ที่น่าสนใจ

 

ห้องพัก รพ.

 

งานภายใน รพ.

 

ใครเป็นใคร
ติดต่อเรา

pramoteent@
hotmail.com